เทคนิคการตกปลาช่อนทะเล posted by on October 11, 2013

 

 

ตกปลาทะเล

ตกปลาทะเล – ปลาช่อนเทะเล

 

ตกปลาทะเล - ตกปลาช่อนทะเล

วันนี้เราจะมาเล่นเรื่องของการตกปลาช่อนทะเลว่าปลาชอนทะเลมีวิธีการตกอย่างไรแล้วอาศัยอยู่ที่ใดพร้อมทังบอกวิธีการตกอย่างละเอียดอีกด้วย เพื่อนๆพี่ๆน้องนักตกปลาคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยเมื่อได้อ่านบทความนี้

 

ตกปลาทะเล

ตกปลาทะเล – ปลาช่อนเทะเล

 

ลักษณะนิสัยของปลาช่อนทะเล

ปลาช่อนทะเลหรือ COBIA นั้นเป็นปลาที่ชอบว่ายน้ำอยู่ตลอดเวลาหรือกล่าวได้ว่าพวกมันจะไม่ลอยตัวอยู่นิ่งๆ พฤติกรรมดังกล่าวจะเป็นการว่ายน้ำล่องลอยหรือว่ายวนเวียนเหนือกองหินใต้น้ำ หรือยอดหินที่จมน้ำอย่างช้าๆ และข้ากินเหยื่อที่ผ่านไปมาอย่างไม่รับร้อน ช่อนทะเลจะกินเหยื่อด้วยวิธีการว่ายติดตามและต้อนเหยื่อให้จนมุม โดยมิได้มีการโจมตีเหยื่ออย่างรุนแรงหรือเด็ดขาดเช่นปลาเกมส์ชนิดอื่น ๆ

ด้วยรูปร่างที่ค่อนข้างกลมยาว เมื่อมันตื่นตกใจหรือติดเบ็ดมักจะว่ายน้ำหนี้ได้ด้วยความเร็วเกินกว่าจะคาดถึงเมื่อเทียบกับเวลาปกติ เคยมีนักดำน้ำพบเห็นปลาช่อนทะเลขนาใหญ่ที่ว่ายรวมฝูงขนาดใหญ่ใช้ส่วนหัวที่ใหญ่และเข็งแรงพุ่งเข้าชนปลาฉลามหูดำขนาดมหญ่กว่าตัวมันสองเท่า เพื่อปกป้องฝูงและห้องกันอาณาเขตโดยมิได้เกรงกลัวปลาฉลามแต่อย่างใด

อย่างที่กล่าวข้างต้น ปลาช่อนทะเลเป็นปลาทะเลที่ไม่มีอาวุธ เช่น ครับหรือแผงฟันที่แหลมคมไว้ป้องกันตัว ฟันของปลาช่อนทะเลเป็นฟันเล็กละเอียด (Teeth are small and fine) การกินเหยื่อจึงมักใช้วิธีการไล่ต้อนเข้าที่อับหรือซอกหรืบก่อนเสมอ

ในบรรดาปลาทะเลเกือบทั้งหมดปลาช่อนทะเลได้ชื่อว่าเป็นปลาล่าเหยื่อที่มีขนาดและลำตัวที่ใหญ่โตอีกตัวหนึ่ง สำหรับการตกเพื่อเป็นเกมส์หรืออย่างอื่น น้ำหนักของปลาช่อนทะเลเมื่อโตเต็มที่อาจจะหนักกว่า 65 กิโลกรัม และยาวมากกว่า 2 เมตร ที่เดียว คงไม่ต้องพูดถึงพละกำลังที่มหาศาลสำหรับนักตกปลาทะเลมักกล่าวเสมอเกี่ยวกับการตกปลาทะเลว่า ‘ ในขนาดและน้ำหนักที่เท่ากันกับปลาทะเลจะมีกำลังและการต่อสู้ดิ้นรนที่มากกว่าปลาน้ำจืดถึงประมาณ 4 เท่า’

 

ตกปลาทะเล

ตกปลาทะเล – ปลาช่อนเทะเล

 

แหล่งที่อยู่อาศัยของปลาช่อนทะเล

แหล่งน้ำใกล้ชายฝั่ง เกาะแก่งทั่วไปในทะเล แนวปะการัง หรือแม้แต่เหล่งชุมชนหรือท่าเทียบเรือต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับความลึกของแล่งน้ำที่ไม่เกิน 20 ฟุตแหล่งดังกล่าวสามารถเป็นแหล่งหลบซ่อนหรือที่อยู่อาศัยของปลาช่อนทะเลขนาดเล็กได้ ปลาช่อนทะเลขนาดเล็กประมาณว่ามีขนาดน้ำหนักไม่เกิน 1-2 กิโลกรัม มักอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่มากว่า 20 –30 ตัว และออกหากินโดยล่องลอยไปตามกระแสน้ำในพื้นที่ดังกล่าว เลือกกินสัตว์น้ำขนาดเล็ก เช่นกุ้ง กั้ง ปู หรือลูกปลาลูกปลาหมึกขนาดเล็กเป็นอาหาร ปลาช่อนทะเลขนาดเล็กเหล่านี้มักจะออกหากินในแหล่งน้ำดังกล่าวและกลับเข้ามาหลบซ่อนในแหล่งดังกล่าวเสมอ ๆ

ส่วนปลาช่อนทะเลขนาดกลางและใหญ่ มี่มีขนาดน้ำหนักมากว่า 5-10 กิโลกรัม มักอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดไม่ใหญ่มากนัก เฉลี่ยในฝูงประมาณ 10-15 ตัว บางครั้งปลาช่อนทะเลขนาดนี้มักจะอยู่รวมกันในลักษณะเป็นครอบครัว กล่าวคือเมื่อมีการติดเบ็ดของ นักตกปลา ปลาช่อนทะเลส่วนที่เหลือมักจะเกาะกลุ่มว่ายตามเข้ามาใกล้ๆ เรือเสมอ และว่ายคลอเคลียไม่ยอมห่างเสมือนเป็นคู่หรือครอบครัวของตัวที่ติดเบ็ดเสมอและเป็นโอกาสที่นักตกปลาสามารถพิชิตหรือตกปลาช่อนทะเลเหล่านี้ได้ทั้งฝูงในบางครั้ง

ปลาช่อนทะเลขนาดใหญ่หรือขนาดกลางดังกล่าว มักอาศัยอยู่ในแหล่งที่มีระดับน้ำลึกเฉลี่ยมากกว่า 30 ฟุต เช่น ตามกองหินกลางทะเล และซากเรือจม ตามซั้ง หรือสิ่งก่อสร้างกลางทะเล อย่างเช่น แท่นขุดเจาะน้ำมัน พวกมันจะว่ายวนเวียนรอบๆแหล่งที่อยู่อาศัย เพื่อรอเหยื่อหรืออาหารต่างๆ ที่ล่องลอยตามกระแสนี้ผ่านเข้ามาหรือสัตว์น้ำขนาดเล็ก เช่น ปลาหมึก หรือกุ้ง เป็นต้น

ปลาช่อนทะเลเป็นปลาสันโดษเพราะเคยมีรายงานจากนักดำน้ำในเขตแนวปะการังหลายต่อหลายคนระบุว่า มักพบเจอปลาช่อนทะเลขนาดใหญ่คะเนน้ำหนักกว่า 30-45 กิโลกรัม ว่ายหากินเหนือแนวปะการัง เพียงลำพังหรืออย่างน้อยเป็นคู่หรือบางครั่งมักพบเจอพวกมันว่ายน้ำเกาะกลุ่มไปกับ ปลากระเบนราหู (MANTA) ขนาดใหญ่ เมื่อไม่สังเกตดีๆ มักเข้าใจว่ามันเป็นปลา REMORA ขนาดใหญ่

 

ตกปลาทะเล

ตกปลาทะเล – ปลาช่อนเทะเล

 

ระยะเวลาในการตก

สำหรับในเมืองไทย สามารถตกปลาช่อนทะเลได้เกือบตลอดทั้งปี แต่เฉพาะในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ปลาช่อนทะเลจะรวมฝูงขนาดใหญ่เข้ามาหากินในแหล่งน้ำใกล้แผ่นดินมากที่สุด จึงเป็นโอกาศทองสำหรับผู้ที่ต้องการออกไปตกปลาช่อนทะเลหรืออาจจะกล่าวได้ว่าระหว่าง เดือนสิงหาคม ถึง กุมภาพันธ์ ของทุกปี สามารถหาตกปลาช่อนทะเลในทั่วไปในแล่งน้ำดังกล่าว ทั่งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน

ตกปลาทะเล

ตกปลาทะเล – ข้าวต้มปลาช่อนเทะเล

 

กรรมวิธีการตกปลาช่อนทะเล

ปลาช่อนทะเลได้ชื่อว่าเป็นปลาที่กินอาหารที่เป็นเนื้อเกือบทุกประเภท ไม่ว่าเป็นหรือตาย (Live or Dead Baits) เป็นปลาที่ตกเพื่อทำสถิติตัวหนึ่งของ IGFA ในอันดับต้นๆ รวมไปถึงการตกหรือหามาเพื่อการค้าตัวหนึ่ง เพราะเนื้อของปลาช่อนทะเลนั้นมีรสชาติที่อร่อยเหมาะสำหรับทำอาหารและเหมาะกับการบริโภคชนิดหนึ่ง

การตกปลาช่อนทะเล นั้นมีกรรมวิธีการตกอยู่หลายรูปแบบ เพราะปลาช่อนทะเลเป็นปลาที่หากินในทุกระดับน้ำ จึงอาจจะพอกำหนดรูปแบบการตกปลาช่อนทะเลได้ดังนี้

- การตกแบบขว้างเหยื่อหรือจิ๊กเหยื่อ (Casting or Jigging Fishing)

การตกวิธีนี้ในต่างประเทศถือได้ว่าเป็นสุดยอดสำหรับการตกปลา โดยเฉพาะการตกปลาทะเล เพราะนักตกปลาต้องใช้ตนเองกระทำทุกวิถีทางเพื่อล่อหลอกหรือดึงดูดความสนใจให้เกิดขึ้นแก่ปลาโดยใช้เหยื่อปลอมแบบต่าง ๆ เป็นตัวล่อ

การตกด้วยวิธีนี้เหมาะอย่างยิ่งกับปลาช่อนทะเลขนาดเล็กที่อยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่ในแหล่งน้ำไม่ลึกมากนักเฉลี่ยใกล้แผ่นดินหรือชายฝั่ง เริ่มด้วยการตกแบบขว้างเหยื่อ ( CASTING ) เลือกใช้เหยื่อที่มีคุณสมบัติลอยน้ำ ( FLOAT ) หรือสร้างเสียงและการสั่นสะเทือน ( NOISE and RATTIN ) และใช้วิธีการล่อฝูงปลาช่อนทะเลให้ขึ้นมาบริเวณผิวน้ำโดยการอ่อย ( CHUMMING ) ก่อน

ส่วนอีกวิธีหนึ่งคือ การจิ๊กเหยื่อ ( JIGGING ) วิธีนี้ใช้กับปลาช่อนทะเลขนาดดังกล่าวและแหล่งเดียวกัน เพียงแต่นักตกปลาจะปล่อยเหยื่อให้จมลงไปในจุดที่คาดว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาและใช้วิธีการกระตุกเหยื่อ หรือสร้างแอคชั่นเหยื่อ เพื่อล่อปลาช่อนทะเลให้กินเยื่อที่ส่งลงไปล่อเลือกใช้เหยื่อที่เป็นเหยื่อ JIG ไม่ว่าจะเป็นแบบโลหะแวววาว ( METAL JIGS ) หรือแบบตะกั่วถ่วง ( THIN JIGS ) หรืออาจจะใช้เนื้อปลาบางชนิดแล่เกี่ยวพ่วงไปด้วยก็ได้นอกจากนี้ในต่างประเทศจะมีเหยื่อล่อแบบอื่น ๆ อีก เช่น เหยื่อที่มีรูปร่างเป็นปลาไหลและถูกเกี่ยวติดกับหยื่อ JIGS ที่สร้างและออกแบบมาเฉพาะสำหรับการตกปลาช่อนทะเล

- การตกแบบลากเหยื่อ ( TROLLING FISHING )

การตกวิธีนี้ถือได้ว่าเป็นสูตรสำเร็จอีกวิธีหนึ่งในการตกปลาทะเลทั่วไป แต่สำหรับปลาช่อนทะเลนั้นการตกวิธีนี้มุ่งไปที่ปลาช่อนทะเลขนาดกลาง ที่อยู่รวมกันเป็นฝูงหรือหากินเป็นแหล่งเฉพาะ นั้นก็คือแนวยอด หินใต้น้ำหรือเกาะแก่งกลางทะเล เลือกใช้เหยื่อที่เป็นเหยื่อปลอมประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมได้แก่ เหยื่อจำพวกปลาหมึกพลาสติกปลอม หลากหลายสีสัน (LURE) หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อ หัวเจ็ท หรือเหยื่อรูปปลาปลอมชนิดดำลึก (COUNTDOWN TROLLING LURES)

- การตกแบบหน้าดินหรือกลางน้ำ (Bottom or Drift Fishing)

การตกวิธีนี้มุ่งเน้นไปที่ปลาช่อนทะเลขนาดใหญ่ที่อยู่ในแหล่งที่เป็นกองหินใต้น้ำหรือแหล่งซากเรือจมต่าง ๆ ระดับความลึกของระดับน้ำมากว่า 50 ฟุตขึ้นไป มักจะใช้เหยื่อที่เป็นเหยื่อจริงตามธรรมชาติที่ปลาช่อนทะเลหากินตามปกติ เช่น ปู กุ้ง กั้ง หรือปลาและปลาหมึก เป็นต้น ถ่วงเหยื่อที่เป็นเหยื่อเป็นหรือเหยื่อตายลงไปในแหล่งที่เป็นที่อยู่อาศัยหรือแหล่งหากินใต้น้ำ โดยมีการอ่อยเหยื่อที่เป็นชนิดเดียวกันกับที่ใช้ตกล่อไว้ก่อนล่วงหน้าสักครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงโดยใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าใส่เหยื่ออ่อยถ่วงให้อยู่ในระดับกลางน้ำหรือมากกว่า เป็นหลัก

หรือใช้วิธีการบดเหยื่ออ่อยมี่มาจากสัตว์น้ำเปลือกแข็ง (CRUSTACEANS) ชนิดต่างๆ โปรยให้ทั่วบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้การอ่ยทั้งสองแบบ ให้แก้ไขและเปลี่ยนแปลงไปตามการไหลของกระแสน้ำและหวังผลให้ใกล้เคียง จุดที่นักตกปลาลงเหยื่อตกปลาช่อนทะเลเป็นสำคัญ

- การตกอีกวิธีหนึ่ง ที่นักตกปลาในต่างประเทศนิยมกับการตกปลาทะเลทั่วไป ก็คือ

การตกแบบ Fly Fishing การตกวิธีนี้มีข้อปฏิบัติก่อนเริ่มตกปลาเกือบทุกชนิดอยู่สองข้อที่ควรกระทำเพื่อหวังผลเกี่ยวกับปลาที่ จะตกรวมทั้งปลาช่อนทะเลด้วย กล่าวคือ ข้อแรก เลือกและกำหนดทำเลที่คาดว่าจะมีปลาชนิดนั้นอาศัยหรือ หากินอยู่ ข้อสองคือการล่อพวกมันให้ขึ้น มาบริเวณผิวน้ำโดยการอ่อยเหยื่อที่จะใช้ตกหรือเหยื่อที่พวกมันชอบลงไปในแหล่งดังกล่าว จากนั้นจึงใช้เริ่มกรรมวิธีการตกด้วยเหยื่อปลอมสำหรับการตกปลาแบบ Fly Fishing สำหรับปลาว่อนทะเลนั้นเหยื่อ ประเภท STREAMER FILES คือเหยื่อค่อนข้างได้ผล

ก็ลองดูนะครับสำหรับนักตกปลาที่คิดจะมาตกปลาช่อนทะเลใครอากจะตกแบบไหนก็ลองเอาว่าสถานการณ์นั้นเหมาะกับการตกแบบไหนหรือท่านมีความถนัดที่จะตกแบบไหน

 

ตกปลาเก๋าชายฝั่ง posted by on September 25, 2013
ตกปลาทะเล

ตกปลาทะเล – ตกปลาเก๋าชายฝั่ง

 

ข้อมูลเพื้นฐานที่ควรรู้ในการตกปลาเก๋า

ปลาเก๋า (grouper) หรือปลากะรัง เป็นปลาทะเลอยู่ใน วงศ์ Serranidaeเป็น ปลากระดูกแข็ง ที่มีอยู่หลายชนิด มี ตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่แตกต่างกันไปแต่ละสายพันธุ์

ตกปลาทะเล

ตกปลาทะเล – ที่อยู่อาศัย

 

แหล่งอาศัย

ปลาเก๋า อาศัยอยู่ตามแถบชายฝั่งหน้าดิน ที่ก้นทะเลและบริเวณที่มีเกาะแก่งหินกองใต้น้ำและหินปะการัง โดยทั่วไปบางครั้งเข้ามาอาศัยปากแม่น้ำเพื่อหาอาหาร อาศัยในแถบโซนร้อนและอบอุ่น มีนิสัยไม่ชอบอยู่ร่วมกับฝูง กินปลาเล็ก ตลอดจนสัตว์น้ำอื่นๆเป็นอาหารเลี้ยงง่าย อดทน แข็งแรง และเจริญเติบโตเร็ว สามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อดินและในกระชัง

ตกปลาทะเล

ตกปลาทะเล – ตกปลาเก๋าชายฝั่ง

 

การใช้ประโยชน์

ปลาเก๋า เป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างมากและมีราคาสูงพอสมควรจึงทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดส่วนใหญ่ด้วยเนื้อของปลาเก๋านั้นมีรสดี มีผู้นิยมบริโภคมากโดยเฉพาะในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในตลาดการค้าของสิงคโปร์ นิยมปลาที่มีขนาดน้ำหนัก 600-900 กรัม ปลากะรัง หรือ ปลาเก๋าที่นิยมบริโภค ได้แก่

ปลาเก๋าดอกหางตัด (AREOLATED GROUPER)
ปลาเก๋าแดง (RED-BANDED GROUPER)
ปลาเก๋าจุดน้ำตาลหรืออาจเรียกว่าปลากะรังปากแม่น้ำหรืออาจเรียกว่าปลาตุ๊กแก (GREASY GROUPER)
ปลาเก๋าบั้งแฉก (YELLOW GROUPER)
ปลาเก๋าหางซ้อน (BLEEKER’S GROUPER)

สามารถนำมาบริโภคเป็นอาหารได้้หลากหลายเมนู ทั้ง ต้ม ทอด ย่าง หรือจะทำเมนูอื่นๆ ก็อร่อยไม่แพ้กันเพราะเนื้อของปลาเก๋านั้นมีรสชาติที่อร่อยและเป็นที่ชื่นชอบของนักชิมมากมาย

ตกปลาทะเล

ตกปลาทะเล – เหยื่อปลอม

 

เหยื่อที่ใช้ตกปลาเก๋า มี 3 ประเภท

1. เหยื่อผิวน้ำ Flotingอันนี้ก็พวกลอยน้ำ เช่น Popper ทั้งหลาย

2. เหยื่อกลางน้ำ Suspending คือ จมไประยะหนึ่ง และจะไม่จมต่อ ลอยกลางน้ำที่ระดับมันบอกใช้

3. เหยื่อจม หรือ เหยื่อดำลึก Sinking คือจมไปเลื่อยๆ เลยครับ แต่ก็จะมีข้อแม้ ถ้าเราไม่ปล่อยมันจม คือ ตีไปแล้วหมุนเลยก็จะกินน้ำลึกตามลักษณะของมันด้วยครับ

 

ตกปลาทะเล – ตกปลาหมึกชายฝั่ง posted by on September 16, 2013
ตกปลาทะเล

ตกปลาทะเล – ตกปลาหมึก

 

ตกปลาทะเล – ตกปลาหมึกชายฝั่ง หน้าหาด

หลายๆคนคงเคยตกปลาทะเลมานานแล้วแต่วันนี้เราจะพสท่านไปตกปลาหมึกกัน เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้าง เนื่องจากช่วงนี้ หลายๆที่นั้นปลาหมึกเริ่มเข้า วันนนี้จึงนำ วิธีการตกปลาหมึกและเทคนิคต่างๆ ในการตกปลาหมึก ซึ่งได้จากประสบการณ์จริงที่เคยสัมผัสมาบอกกล่าวกับท่านที่สนใจ มานำเสนอให้ทุกๆ ท่านที่สนใจได้รู้ถึงกระบวนการตกหมึกชายฝั่งหวังว่าบทความบทนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยด้วยเทคนิคต่างๆ เหล่านี้ ที่เคยใช้จริงมาบอกกล่าวกันทุนท่านแบบไม่กักไม่หวงไม่ซ่อนเเทคนิคกันเลยเราลองไปดูกันเลย

ส่วนใหญ่เทคนิค ที่ใช้ก็มาจากประสบการณ์ทั้งสิ้น เพราะปรกติ   พวกเราจะตกปลาหน้าดิน กันเป็นหลักเหยื่อที่ใช้ ก็คือปลาหมึกนั่นเอง    ซึ่งก็ต้อง หาปลาหมึกมาทำเหยื่อเอง   เพราะราคาในตลาด มันแพง    อีกอย่างตกเอง เหยื่อที่ได้มันสดกว่า
มาเริ่มกันเลย

ตกปลาทะเล

ตกปลาทะเล – ตกหลาหมึก

 

เริ่มจาก อุปกรณ์ที่ใช้ตกหมึก

คันเบ็ด.. ส่วนใหญ่จะเป็นคันเวทค่อนข้างอ่อน แต่สปริงตัวดี  พวกคันตีเหยื่อปลอมเวทอ่อนๆ ก็ไช้ได้  ยาวตั้งแต่ 7ฟุตครึ่ง ถึง 9 ฟุต  ส่วนใหญ่จะเน้นราวๆ 8 ฟุตครึ่ง
เวทคันเบดจะมีผล ถ้าแข็งเกินไปการสู้หมึกจะไม่ดี หมึงจะขาดหรือหลุดง่าย อ่อนไปก็ไม่ดีหลุดง่าย และยกหมึกยาก
รอก… ใช้ได้ตั้งแต่ขนาดไม่เกิน 3000  เช่น C3000  ตระกูลชิมาโน่  หรือ 2000  -2500   รอกที่สำคัญควรจะเรียงสายได้ดีไม่ฟู่
สาย.. ใช้สายเอ็นธรรมดาขนาดเล็ก ที่ใช้ทั่วไปขนาด 0.22-0.28  มม.

ตกหมึก ต้องดูวัน (ข้างขึ้น-ข้างแรม) หรือเปล่า?

***ถ้าเป็นการตกปลาหมึก กลางวัน   ไม่ต้องดูข้างขึ้นข้างแรม แต่ ต้องตกช่วงน้ำ เต็ม และไม่ไหลเชียวมาก  สีของกุ้งที่ใช้  กลางวันก็  สีส้ม  สีชมพู    สีแดงเข็ม  (ไม่ตายตัว  ต้องลองสังเกตุ เปลี่ยนสีเรื่อยๆ)

***ถ้าเป็นการตกปลาหมึกกลางคืน  ต้องดูข้างขึ้นข้างแรมด้วยนะครับ  (หมายเหตุ.  การดูข้างขึ้นข้างแรม ระดับน้ำขึ้นลงสุดแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะครับ)
ปรกติแล้วเราจะตกหมึกกันข้างขึ้นครับ..  ยิ่งข้างขึ้นมากๆ (ดวงจันทร์ สว่างมาก)  ปลาหมึกจะยิ่งกินดีครับ  (ช่วงตั้งแต่ ขึ้น 12 ค่ำถึง แรม 5 ค่ำ  ช่วงนี้จะตกได้ดีครับ   ยิ่งเดือนสว่างมากๆ ยิ่งดี และหมึกจะเริ่มกินดีตั้งแต่ช่วงน้ำเกือบเต็ม และน้ำเริ่มหักไหลลง)ส่วนช่วงก่อน ถึง ขึ้น 12 ค่ำ  ( ตั้งแต่ ขึ้น 4 ค่ำถึง 11 ค่ำ)ช่วงนี้ จะมีพระจันทร์ แต่จะตกเร็ว  กว่าปรกติ  พอเริ่มมืด พระจันทร์ก็ลับขอบฟ้าเสียแล้ว   ทำให้ตกไม่ได้ (ไม่ต่างอะไรกับเดือนมืด)  แต่ช่วงเวลาที่ยังพอตกได้ก็จะเป็นช่วงเริ่มสว่างตอนเช้า และช่วงตอนเย็น เพราะช่วงน้ำนี้ น้ำจะเต็มใกล้ในช่วงเวลาดังกล่าว  (เฉพาะพื้นที้แถบ ภูเก็ต พังงา กระบี่ เพราช่วงระดับน้ำใกล้เคียงกัน)และต้องตก ตอนน้ำเต็ม  ไหลไม่เชี่ยวนักเพราะปลาหมึกจะกินเหยื่อช่วงนี้ กุ้งปลอมที่ใช้  สีส้ม(กินดี)  สีเขียวตอง(กินดี)  สีหลังส้มข้างเขียวท้องขาว  สี ขาวหัวแดง (กินดี)  สีชมพู (กินดี)

—-ตกปลาหมึกข้างแรม (เดือนมืด )  ปลาหมึกมันกินเหยื่อหรือไม่……….?
—-กินเหมือนกันนะครับ แต่ค่อนข้างน้อยมาก  ต้องใช้กุ้งเรืองแสง ถึงจะได้ผล

และสถานทีที่มีไฟ หรือสปอร์ทไลท์ส่งทั้งคืน  ก็ตกได้ดีเลยละครับ ปลาหมึกจะมาหากินใกล้ไฟ

ตกปลาทะเล

ตกปลาทะเล – เหยื่อตกปลาหมึก

เทคนิคตกปลาหมึกชายฝั่ง หน้าหาด

การเลือกซื้อกุ้ง
- ขนาด
มาตรฐาน ทั่วๆ ไป  ที่ใช้ตกปลาหมึกตัวขนาด เล็ก ถึงระดับไม่เกิน ครึ่งกิโล   ใช้ กุ้งขนาด เบอร์ 3 และ 3.5
ถ้าหมึกขนาดใหญ่ ก็ใช้กุ้งขนาด 3.5 ขึ้นไป  เช่น เบอร์ 4  และเบอร์ 5     แรกเริ่มควรใช้เบอร์3 สำหรับหมายที่ยังไม่มีเคยตก   ขนาดของกุ้งแบ่งตามขนาดและน้ำหนักความจมเร็วจมช้าของกุ้ง
(บางสถานที่น้ำตื้นมากแนวหินอยู่ไกล  กุ้งบางตัว ขนาดกำลังดีแต่ตะกัวหนักทำให้จมเร็วไป  ก็ใช้วิธีการโมตะกั่ว  ตัดตะกั่วบางส่วนออกเพื่อให้เหยื่อจมช้าขึ้น )
- สังเกตุเงี่ยง (เหล็กแหลมๆที่อยู่ที่หางกุ้งปลอม)
เงี่ยง จะมีสองแบบ ตามรูป แบบงอเฉียง (แบบที่1 ) และแบบงอโค้ง (แบบที่ 2)   ให้เลือก เงี่ยง ที่งอ แบบ เฉียง (แบบที่ 1)   เงี่ยงแบบนี้จะทนกว่าถ้าติดตัวใหญ่  ทำให้ไม่ง้างออกง่าย

ตกปลาทะเล

ตกปลาทะเล – เหยื่อตกปลาหมึก

- สี
สีมาตรฐาน  สามารถตกได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน เรียงตามสีที่กินดี (ตามประสบการณ์ผมนะครับ)

ส้ม
เขียวตองหลังส้ม
เขียวตอง
ชมพู

ส่วนสีออกทึบๆ  จะใช้สำหรับตกกลางวันแดดจัดๆ
สีแดงเข้ม
สีเขียวเข้ม
ฯลฯ     แต่ผมไม่ค่อยใช้สีพวกนี้สักเท่าไร  จะใช้สีมาตรฐานมากกว่า

สีสำหรับตกเดือนมืด
สีอะไรก็ได้ แต่เรืองแสงได้ครับ
(เดือนมืด ใช่ว่าจะตกไม่ได้นะครับ ถ้ามีสถานที่ๆ ตามท่าเรือ ที่มีไฟส่องสว่างลงน้ำ ตอนกลางคืนตลอด  มีหมึกแน่นอนครับ )

เช่น ที่สะพานสารสิน   มีแน่นอน  วันไหนผม หาเหยื่อไม่ได้หรือเป็นเดือนมืด  ก็จะไปตกที่สะพานสารสิน  ได้แน่ๆ  แต่ตก ริมฝั่งนะครับ  อย่าไปตก บนสะพาน มันไม่กิน  ตกหน้าหาดก็ได้ครับ   กินทั้งสองฝั่ง  ฝั่งภูเก็ต หน้าหาด หน้าวัด   ถ้าฝั่งพังงา ตกได้ฝั่งเดียว ใต้ต้นหูกวาง หน้าหาดน้ำเชี่ยวไม่กินครับ

ส่วนพวกที่มีลาย  หรือมีหลายสีปนกัน   ถ้าหาซื้อสีมาตรฐานไม่ได้จริงๆ  พยายามซื้อ แบบไม่ค่อยมีลายมาก และให้เลือกสีออกสว่างๆไว้ครับ

ตกปลาทะเล

ตกปลาทะเล – ตกปลาหมึก

ตกปลาหมึกหน้าหาด

การตกปลาหมึก ก็คล้ายกับการตีเหยื่อปลอมนั่นแหละครับ
คือ ต้องเดินตีไปเรื่อยๆ  อย่าตีอยู่กับทีนานๆ
เช่นเราตีจุดแรก  ตีไปสัก 5-6 ไม้ แล้วไม่มีอะไรจับ หรือกินเลย
ก็เดินเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆ  ครับ ถ้าถึงจุดที่มันกิน  มักจะมีมากกว่า 1 ตัวครับ  มักจะอยู่เป็นฝูง

เทคนิคการตก  ข้างฝั่ง
ส่วนใหญ่ ก็ ขว้างไป แล้ว  รอให้กุ้งจมลึกสักพักนึงก่อนครับ (แต่ระวังหิน)  แล้วจึงหมุนมาช้าๆ  ไม่ต้องรีบ  ถ้ามันกินจะติดเองครับ สนุกดี    แต่จะมีเทคนิคที่เพิ่มเข้ามาเช่น  ปล่อยกุ้งจม เจิร์คกุ้ง 1-3 ครั้ง แล้วก็ปล่อยจม(ปลอยจมไปประมาณ5-10 วิ แล้วแต่ความลึก)  ทำเช่นนั้นไปเรื่อยๆ   ปลาหมึกจะจับเหยื่อขณะปล่อยกุ้งจม   ทำเช่นนี้ได้ผลครับ   อีกเทคนิคนึงก็คือ กระตุกแล้วหยุดปล่อยจม (จะคล้ายๆกัน)   เมือหมึกจับ ควรวัดเบาๆ (อย่าแรงนะเดวขาด)   อุปกรณ์ที่ควรจะมีอีกอย่างคือ ที่เกี่ยวหมึก เป็นตะขอ แบบหลายเงี่ยง มีประโยชน์มากเวลาติดหมึกใหญ่ๆ ถ้าไม่สามารถใช้มือจับบีบคอหมึกขึ้นมาได้  การเอาขึ้นก็แทบจะไม่ได้ตัว

เทคนิคการตก บนที่สูง
จะใช้วิธีการ เจิร์ค และใส่ตะกั่ว  การมัดกุ้งเหมือนกับการมัดเบ็ดตกปลา คือ   สายในรอก ร้อยตะกั่ว ผูกลูกหมุน ต่อสายหน้าประมาณไม่เกิน 1ฟุต อย่าให้ยาว
วิธีตกคือ ขว้างไปปล่อยจมให้ถึงพื้น  และเจิร์ค(กระตุกให้กุ้งลอย) แล้วปล่อยจมให้ถึงพื้นตะกั่วโขกพื้น แล้วทิ้งไว้สัก1-3 วิ และทำเช่นเดิมซ้ำๆ   ปลาหมึกจะกินตอนกุ้งจมถึงพื้นตอนที่อยู่นิ่งๆ   จังหวะที่จะเจิร์คครั้งต่อไป จะรู้ว่าติด ให้วัดเบาๆ ให้เงี่ยงฝั่ง   เมื่อติดก็หมุนช้าๆ  การเอาขึ้นถ้าตัวเล็กก็หมุนขึ้นมาเลย ถ้าตัวใหญ่ก็เรียกเพื่อนมาช่วยเกี่ยวแต่ถ้าได้ตัวใหญ่ๆ กิโลขึ้น อาจจะต้องปั๊ม ช้าๆครับบางครั้งถ้ามีตัวอยู่ แต่ไม่ค่อยกิน ใช้วิธี สบัดคันเบาๆ  หรือกระตุกเบาๆ ไม่ต้องถี่  ก็ได้ครับ

ตกปลาทะเล

ตกปลาทะเล – ตกปลาหมึก

สำหรับใครที่เบื่อการตกปลาทะเลแล้วก็ลองกันมาตกปลาหมึกกันบ้างก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบเพราะปลาหมึกนั้นก็เป็นที่ต้องการของตลาดและที่สำคัญปลาหมึกนั้นยังมีรสชาติที่อร่อยแล้วทำอาหารได้หลายหลายเมนูลองคิดดูซิว่า เมื่อเราทำอาหารโดยใช้วัตถุดินที่สดโดยเราสามารถหามาได้เอาทำเอหารทานเองมันได้อารมณืขนาดไหนโดยอาหารนั้นจะมีรสชาติอย่างไรก็อร่อยที่สุดสำหรับคนทำใครที่อยากไปตกปลาหมึกก็ลองดูได้โดยหาข้อมูลว่าที่ไไหนมีปลาหมึกแล้วให้เขานำไปตกปลาหมึกก็เหมาไปรับรองเลยว่าตกปลาหมึกนั้นสนุกแน่นอน…………!

 

หมายนัดที่เขาแหลมหญ้า…ระยอง posted by on August 13, 2013
 อุทยานเขาแหลมหญ้า

อุทยานเขาแหลมหญ้า

วันนี้เป็นวันหยุดอากาศเย็นๆกับวันสบายๆหลายคนอาจจะไปเที่ยวกับครอบครัวหรือแฟนแต่พวกเราชาวนักล่าปลาได้ออกเดินทางตามรอยของนักผจญภัยออกตามล่าหาปลาเราเดินทางไปเขาแหลมหญ้ามู่บ้านประมง  จังหวัดระยอง เพื่อจะไปหาประสบการณ์การตกปลาทะเลที่เป็นความใฝ่ฝันของตัวเองเมื่อไปถึงเราได้เจอกับเจ้าของเรือตังเกอากาศก็เริ่มจะมืดเสียแล้วได้เวลาอออกไปหาปลากันเสียทีเมื่อเรา ลงเรือหาปลาทะเล ของชาวบ้าน

เหยื่อปลาทู

เหยื่อปลาทู

เพื่อไปตกปลาทะเลบริเวณนั้นและเวลาตอนนี้ 5 ทุ่มกว่าๆ เรือออกเดินทางท่ามกลางความมืดของค่ำคืนเราลอยเรือตกปลาหน้าดินเราใช้รอกที่มีตัววัดระดับความลึกของทะเลปล่อยลงไปเป็นตัวแรกอยู่ที่ 23 เมตรถือว่าลึกมากพอสมควร และในวันนี้ เราใช้สายเอ็นด์ขอุปกรณ์ตกปลาขนาด 20-30 ปอนด์ เหยื่อใช้ปลาหมึกตายตีส่งออกไปตามกระแสน้ำใหลหวังผลคือปลากระเบนปลาสากคืนนี้ไม่เป็นผลเพราะหมอกลงจัดไต๋มองไม่เห็นหมายฟ้าใกล้สางเราแล่นเรือออกไปใกล้กับ บริเวณหมาย โสกลูกปลาเหยื่อรุ่งเช้าท้องฟ้าสว่างเราช่วยกันโสกลูกปลาได้แก่บรรดาปลทู,ปลาหลังเขียว,ปลาสีกุลปลาทรายแดงใส่ไว้ในห้องขังเหยื่อจำนวน 40ตัวแล้วเดินทางเข้าหมายตกปลา ชายเกาะในขณะที่น้ำ กำลังเริ่มใหลคันเบ็ดทุกคันถูก

ตกปลาทะเล

ตกปลาทะเล

เสียบไว้ที่ปักคันเตรียมพร้อมไต๋ลากสายออกจากรอกประมาณ 10 วา ตะกั่วรัดสาย ขว้างออกส่งไปอีก 7-8 วา แล้วปล่อยให้จมถึงพื้น ทิศทางของ สายใหลเข้า ชายกองหินใต้น้ำมีปลามากมายคอยแอบเพื่อที่จะล่าเหยื่อที่หลงเข้ามาเมื่อเยื่อเข้ามาก็ได้เวลาเข้าชาร์ตเหยื่อของเหล่าปลานักล่าอีกแล้ววันนี้เราได้ปลาทำเลมาหลายตัวเลยทีเดียว ได้ทั้ง ปลากระพง ปลากระเบน ปลาสาก และปลาเก๋า สงสัยวันนี้จะได้อิ่มกันท่วนหน้าอีกแล้วจะทำเมนูอะไรนั้นไปดูกัน

เขาแหลมหญ้า

เขาแหลมหญ้า

 อุทยานเขาแหลมหญ้า ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเพ อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร ได้รับการประกาศ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่ 3  ครอบคลุมพื้นที่บนฝั่ง และในทะเล ตลอดจนเกาะต่าง ๆ เช่น หาดแม่รำพึง เขาแหลมหญ้า และหมู่เกาะเสม็ด ประกอบด้วย เกาะเสม็ด เกาะจันทร เกาะกุฎิ เกาะขาม เกาะกรวย เกาะปลายตีน เกาะทะลุ  และเกาะท้ายค้างคาว  สถานที่ที่เป็นจุดเด่น คือ เกาะเสม็ด หรือเกาะแก้วพิศดาร

ตกปลาทะเล

ตกปลาทะเล

     อุทยานฯ มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 3 เส้นทาง คือ เกาะเสม็ด เกาะกุฎี และเขาแหลมหญ้า ในแต่ละเส้นทางจะพบพันธุ์ไม้นานาชนิด เช่น พันธุ์มะนาวป่า ต้นไข่เต่า ต้นขันทองพยาบาท ต้นเสม็ดแดง และสัตว์ป่า เช่น อีเห็นเครือ พังพอนเล็ก ลิงแสม กระรอกหลากสี นกนางแอ่นบ้าน และนกฮูก เป็นต้น นอกจากนั้นทั้ง 3 เส้นทางยังเป็นจุดชมวิวอีกด้วย การจะเข้าไปตกปลาที่นี่นั้นจะต้องไปเช่าเรือของชาวบ้านและออกเดินทางในเวลากลางคืนเพราะปลาทะเลนั้นหากินกนตอนกลางคืน

ออกทะเลยามเย็น

ออกทะเลยามเย็น

خرید vpn خرید vpn خرید کریو خرید کریو بازی اندروید